Skip to main content

Ansvarlighet og bærekraft

byK™ tar bærekraft på alvor og har som ambisjon å være ledende blant norske reiseoperatører på dette feltet. Vi bestreber oss på å arrangere ansvarlige reiser og opplevelser og vil bidra til en bærekraftig utvikling på de stedene vi besøker. Vi tilbyr blant annet opplevelser med tog, vandringer til fots og fokuserer på mat fra lokale leverandører og kortreiste råvarer.

byK™ er gjennom KinaReiser as Miljøfyrtårn-sertifisert! Vi er stolte av dette fordi vi nå har et synlig bevis på at vi tar ansvar, og et konkret verktøy for å jobbe kontinuerlig med miljøforbedringer og grønn omstilling. 

Vi er på langt nær i mål når det gjelder arbeidet med bærekraft, dette er en kontinuerlig prosess. byK™ vil jobbe etter de 10 bærekraftsprinsippene på følgende måte og gjennomføre tiltak for hvert av prinsippene:

1.    Kulturell rikdom: Å respektere, videreutvikle og fremheve lokalsamfunnets historiske kulturarv, autentiske kultur, tradisjoner og særpreg i våre turer.

2.    Landskapets fysiske og visuelle integritet: Å bevare og videreutvikle landskapskvalitet, både for by og bygd, slik at landskapets fysiske og visuelle integritet ikke degraderes. Vi kan ikke direkte påvirke dette, men vil fremheve ansvaret for dette for alle våre kunder.

3.    Biologisk mangfold: Å støtte bevaringen av naturområder, dyreliv og habitater, og minimere ødeleggelser av disse. Vi vil unngå å legge turer som setter spor eller øker slitasje på naturområder.

4.    Rent miljø og ressurseffektivitet: Å minimere reiselivsbedrifters og turisters forurensing av luft, vann og land (inkludert støy), samt og minimere genereringen av deres avfall og forbruk av knappe og ikke- fornybare ressurser. Vi vil bruke tog og annen miljøvennlig transport der det er mulig.

5.    Lokal livskvalitet og sosiale verdier: Å bevare og styrke livskvaliteten i lokalsamfunnet, inkludert sosiale strukturer, tilgang til ressurser, fasiliteter og fellesgoder for alle, samt unngå enhver form for sosial degradering og utnytting. Vi vil gjøre dette ved å ta godt vare på alle ansatte, kunder og leverandører og utvise alle en nødvendig respekt.

6.    Lokal kontroll og engasjement: Å engasjere og gi kraft til lokalsamfunnet og lokale interessenter mht, planlegging, beslutningstaking og utvikling av lokalt reiseliv. Vi vil bidra til å styrke våre lokale leverandører gjennom salg og ved å gi de omsetning.

7.    Jobbkvalitet for reiselivsansatte: Å styrke kvaliteten på reiselivsjobber (direkte og indirekte), inkludert lønnsnivå og arbeidsforhold uten diskriminering ut fra kjønn, rase, funksjonshemminger eller andre faktorer. Vi tar dette på største alvor og går foran på alle områder som er nevnt i dette punktet.

8.    Gjestetilfredshet, trygghet og opplevelseskvalitet: Å sørge for trygge, tilfredsstillende og berikende opplevelser for alle turister uavhengig av kjønn, rase, funksjonshemminger eller andre faktorer. Dette ligger i vårt DNA og vi vil videreutvikle vår kvalitetsbevissthet ovenfor gjestene.

9.    Økonomisk levedyktige og konkurransedyktige reiselivsdestinasjoner gjennom lokal verdiskapning: Å sikre levedyktigheten og konkurransedyktigheten til reiselivsdestinasjoner i et langsiktig perspektiv, gjennom å maksimere reiselivets verdiskapning i lokalsamfunnet, inkludert hva turistene legger igjen av verdier lokalt. Vi er opptatt av at vår bruk av underleverandører er lokale bedrifter.

10.    Økonomisk levedyktige og konkurransedyktige reiselivsbedrifter: Å sikre levedyktigheten og konkurransedyktigheten til reiselivsbedrifter i et langsiktig perspektiv. Vi mener det er riktig å jobbe etter bærekraftige prinsipper og byK™ vil stille krav til alle underleverandører om at de også jobber etter de samme prinsippene.

Søk